Bezoekadres
Verbreepark 15
2731 BR Benthuizen
T +31 (0)297-330300
welkom@elspec.nl 

  • Simple Item 3
  • Simple Item 2
  • Simple Item 1
  • 1
  • 2
  • 3

De gemeente Rotterdam heeft in 2014 een vraag aan de leveranciers van lichtmanagementsystemen voor openbare verlichting uitgezet met als doel dat de verschillende leveranciers hun systemen geschikt maken voor aansturing door een onafhankelijk bedieningsplatform. Om het project zichtbaar te maken naar de burger werd er ook een dynamische regeling op basis van detectie gevraagd.

Elspec heeft met 6 andere fabrikanten deze uitdaging opgepakt.
In september 2014 is onder leiding van de ALiS foundation begonnen met het afstemmen en vastleggen van de ALiS specificaties. ALiS is het protocol waarin de standaard communicatie is vastgelegd voor lichtmanagement systemen met een bedienplatform. Dit heeft geresulteerd in de uitreiking van het ALiS 1.1 certificaat eind 2014. Elspec was met het Eurel lichtmanagementsysteem de eerste die de audit met succes doorliep.

innovatieproject integrale dynamische verlichtingssystemenTegelijkertijd met de ALiS activiteiten werd de hardware en dynamische regeling door de verschillende fabrikanten aangebracht en ingeregeld.
Opvallend was het verschil in detectietechnieken van de verschillende leveranciers. Elspec heeft gekozen voor een combinatie van radar en passief infrarood (PIR) in één detector. Elk van deze technieken heeft zijn specifieke voordelen.
Radar voor sneller bewegend verkeer op grotere afstand zoals fietsers en brommers. PIR voor langzaam, zelfs stilstaand verkeer als voetgangers die hun hond uitlaten. Door de vergaande detectie analyse is het mogelijk gebleken om de gevraagde werking te realiseren met een minimum aantal detectors. Bijkomend voordeel van de Elspec detectoren is de mogelijkheid verkeerstellingen uit te voeren, zowel als de verlichting brandt als overdag als de verlichting uitstaat.

De prestaties van de verschillende deelnemers worden op gezette tijdstippen beoordeeld.
De tussentijdse conclusie na implementatie ALiS 1.1 luide als volgt:
“Het nakomen van afspraken en het adequaat reageren op vragen is goed.
Het projectmanagement is goed.
De begeleiding tijdens de uitvoering was ruim voldoende en de technische resultaten zijn goed.
De tussentijdse beoordeling is derhalve ook goed.”
(De volledige evaluatie is op te vragen bij Elspec)

Vervolg

De ontwikkeling van ALiS staat niet stil. Inmiddels is ALiS 1.2 een feit. Hierin zijn een aantal aanvullingen opgenomen waaronder logdata van het energieverbruik, dimprofiel en detectiegegevens. Deze laatste maakte al integraal onderdeel deel uit van het Eurel lichtmanagement systeem.

Toekomst

Het Eurel lichtmanagement systeem is voorbereid voor “Smart city” waarbij steeds meer functionaliteit in de openbare ruimte wordt gecombineerd. ALiS kan een goede rol spelen bij het universeel ontsluiten van de data die hierbij gegeneerd wordt.