Bezoekadres
Verbreepark 15
2731 BR Benthuizen
T +31 (0)79-3607340
elspec@jobarco.com

 
  • Simple Item 3
  • Simple Item 2
  • Simple Item 1
  • 1
  • 2
  • 3

straatverlichting

Straatverlichting met lichtmanagement systemen van Elspec

Straatverlichting is een middel om het verkeer veiliger te maken. Verkeersdeelnemers kunnen daardoor op grote afstand verkeerssituaties beoordelen en daar tijdig op reageren. Een ander voordeel van straatverlichting is het bevorderen van de sociale veiligheid. Misdaad, onacceptabel gedrag en andere acties die het daglicht niet kunnen verdragen worden zo tegengegaan.

Straatverlichting is daarmee onmisbaar geworden in de hedendaagse samenleving. Iets dat zo vanzelfsprekend is dat het je niet opvalt, maar dat je direct mist als het uitvalt. Zonder straatverlichting is de openbare ruimte minder veilig en voelen mensen zich onveiliger.

Straatverlichting en kosten

De keerzijde van straatverlichting is dat het energie verbruikt. Veel energie. Dat gaat gepaard met een enorme energierekening. Ook aan de aanleg en onderhoud van straatverlichting zijn hoge kosten verbonden. Geen wonder dat er veel aandacht is ontstaan voor slimme besparingsmogelijkheden zoals Elspec die levert.

Lichtmanagement systemen
Lichtmanagement systemen kunnen u veel besparen op energiekosten. Ze geven u volledige controle over straatverlichting. U hebt daarvoor geen nieuwe lichtmasten nodig. U kunt elk lichtpunt op afstand afstellen, gevaarlijke verkeerspunten beter verlichten dan andere verkeerspunten. Door deze beheermogelijkheden hebt u de investering al gauw terugverdiend en kunt u gemakkelijker voldoen aan de doelstellingen van de Taskforce Verlichting.

Bij Elspec geven we u advies over de optimale straatverlichting en besparende lichtmanagement systemen zoals lichtmasten of lantaarnpalen.